page contents
 • 联系地址

   

   

  公司总部

  北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦D座707室

   

  Company headquarters

  Room 707, D block 7th floor of Jinyujiahua Building,No.9 Shangdi 3rd Street,Haidian District,Beijing

   

  Tel. +86 - (0)10 - 88019680

  Fax. +86 - (0)10 - 88019680

  PC. 830026

  研发中心

  西安市雁翔路99号西安交通大学博源科技广场C座603室

   

  R&D Center

  Room 603, Block C, Boyuan Technology Plaza, Xi'an Jiaotong University, 99 Yanxiang Road, Xi'an

   

  Tel. +86 - (0)29 - 89550590

  Fax. +86 - 029-89550590

  PC. 710054

 • 联系我们

   

   

  电话:+86 - (0)10 - 88019680

   

  传真:+86 - (0)10 - 88019680

   

   

   

   

   

  所有文章
  ×